Talent Place
Not specified
25 Apr 12:34 PM

Talent Place University

Talentplace jest częścią dynamicznie rozwijającej się Everuptive group. Naszą misją jest pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w młodych ludziach na poszczególnych etapach życia - zaczynając od studiów, przez wchodzenie na rynek pracy - aż do osiąnięcia sukcesów zawodowych.


Wiemy jakie wyzwania czekają na Studentów rozpoczynających karierę zawodową. Chcemy pomóc Wam wzbogacić swoje CV oraz poszerzyć kompetencje, które są niezbędne do podjęcia pierwszych kroków na ryznku pracy.


Projekt Talent Place University powstał z myślą o Studentach szukających możliwości poszerzenia swoich kompetencji zawodowych oraz osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności i kompetencji, które będą pomocne podczas stażu czy pracy.

  • status studenta do 26 r.ż.
  • dobra znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie minimum B2
  • dodatkowa działalność na studiach w kołach naukowych, wolontariatach i innych - jako atut
  • proaktywna postawa i wysokorozwinięte zdolności interpersonalne